پنج‌شنبه, 30 دی 1395
جستجو:           |    
نظر سنجی پرتالراهنما...
عنوان نظرسنجی: نظر سنجی پرتال
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

سوالات نظرسنجی
نظر شما در خصوص وضعیت ظاهری پرتال چیست؟

نظر شما در خصوص محتویات علمی پرتال چیست؟

این پرتال تا چه میزان به نیازهای علمی شما پاسخ می دهد؟

تا چه میزان این پرتال توانسته سهولت دسترسی به اطلاعات را فراهم سازد؟

بروز بودن اطلاعات این پرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

نظرات
توضيحات
ارسال


نظرسنجی مرکز
عنوان نظرسنجی: نظرسنجی مرکز
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

سوالات نظرسنجی
میران رضایت شما از مدیریت مرکز چگون است؟

میزان رضایت شما از معاونت پژوهشی مرکز چگونه است؟

میزان رضایت شما از معاونت آموزشی مرکز چگونه است؟

میزان رضایت شما از وضعیت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در معاون آموزشی مرکز چیست؟

میزان رضایت شمار از وضعیت دوره های آموزشی بهره برداران تا چه میزان است؟

میزان رضایت شما از وضعیت دوره های آموزشی مقطع دار در مرکز تا چه میزان است؟

میزان رضایت شما از پاسخگویی کارشناسان پژوهشی مرکز به سوالات تخصصی تا چه میزان است؟

میزان رضایت شمار از پاسخگوئی کارشناسان ستادی مرکز تا چه میزان است؟

منابع علمی موجود در کتابخانه مرکز را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر شما پروژه های تحقیقاتی مرکز تا چه میزان کاربردی است؟

میزان رضایت شما از معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز چگونه است؟

نظرات
توضيحات
ارسال


 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8