پنج‌شنبه, 30 دی 1395 جستجو:           |    
اطلاعات تماسچاپ...

 نشاني:اراك، بلوار امام علي (كمربندي شمالي)،میدان امام حسن ابتداي جاده روستاي مبارك آباد، نرسيده به ميدان ميوه و تره بار،

كد پستي :3818891138
صندوق پستي: 889-38135

تلفن: 3-3675570 3 (086)دورنگار: 3675569 3 (086)
ایمیل مرکز:Markazi@Areo.ir         

نقشه دسترسی به مرکز                             

آدرس( ECE) :
   ece_res_markazi@areo.ir

سامانه پیامکی مرکز :

30007650004431

مدير سايت :علي رنجبري A.ranjbari@areo.ir


* مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8