پنج‌شنبه, 30 دی 1395 جستجو:           |    
عنوان : تأثیر آلودگی هوا روی بیمارگرهای گیاهی
زير عنوان : مهندس مریم حاتم آبادی
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۷:۵۵:۲۲

چکیده

با پیشرفت صنعت و استفاده وسیع از سوخت های فسیلی، روز به روز بر میزان آلودگی هوا افزوده شده و این عوامل آلوده کننده، درختان و گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و به آنها خسارت می زنند. خسارت آلودگی هوا به گیاهان به ویژه در اطراف برخی از کارخانه ها حدود صد سال است که شناخته شده است. دامنه و اهمیت آن با ادامه صنعتی شدن افزایش یافته است و ظاهرا با ازدیاد جمعیت و شهرنشینی ، بیشتر نیز خواهد شد. حضور توأم بیمارگرهای گیاهی و آلودگی هوا می توانند روی شدت بیماری تأثیرگذار باشند. گازهای آلوده کننده هوا ممکن است فعالیت برخی بیمارگرهای گیاهی را محدود و یا باعث تشدید خسارت شوند. این اثرات بسته به غلظت آلودگی، شرایط آب و هوایی منطقه و حساسیت گیاه متفاوت می باشند.


نمایش تعداد بازدیدها : 21

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8