پنج‌شنبه, 30 دی 1395 جستجو:           |    
رو عنوان : بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز
عنوان : چاپ مقاله علمی و پژوهشی بررسی واكنش گیاه لوبیا چیتی به مصرف روی در تعدادی از خاكهای استان مركزی
زير عنوان : مهندس محمد علی خودشناس
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۳:۴۰:۲
چاپ مقاله علمی و پژوهشی "بررسی واکنش گیاه لوبیا چیتی به مصرف روي در تعدادي از
خاكهاي استان مرکزي" توسط محمدعلی خودشناس ، جواد قدبیک لو و مسعود دادیور در شماره 3 پائیز 95 در مجله پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب) 

نمایش تعداد بازدیدها : 27

بازگشت           چاپ چاپ         
 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8